Presentació

KH Lloreda és una empresa familiar situada a Canovelles (Vallès Oriental, Barcelona) que el 1949 va iniciar la seva trajectòria amb el nom de IRM Lloreda, Industrias de Recubrimientos Metálicos, sota la direcció de Jaume Lloreda. Al llarg de la seva història, IRM Lloreda s'ha dedicat a diversos tipus de recobriments: coberteries, rellotges, joieria, circuits impresos i electrònica, fins arribar a convertir-se en una empresa pionera d'aquest sector.

La necessitat de netejar les peces que li arribaven dels clients, abans de rebre el tractament, va portar Jaume Lloreda a desenvolupar els seus propis productes perquè encara no existien al mercat, com ara l'anomenat Desengrasante IRM KH-7. Un cop verificada l'eficàcia d'aquests productes i especialment del KH-7, l'empresa va decidir comercialitzar-los posteriorment. En un primer període, la venda es feia al mercat professional (restauració, tintoreries, etc.) i, després, al mercat de gran consum. D'aquesta manera, en l'empresa hi convivien dues activitats: recobriments i detergents.

A poc a poc, i sobretot als anys 90, l'activitat de recobriments metàl·lics va anar perdent pes, i a partir del 1994, sota la direcció de Josep Maria Lloreda (fill del fundador), KH Lloreda va decidir fer un canvi en l'estratègia de negoci per dedicar-se exclusivament a la fabricació i comercialització de productes de neteja per a la llar i per al sector industrial.

Durant l'última dècada, KH Lloreda ha experimentat un desenvolupament important sota els valors de la feina ben feta, la feina en equip, el compromís i la innovació com a pilars de la seva estratègia de negoci.

Aspectes com la qualitat, la seguretat, el respecte pel medi ambient, la comunicació, la motivació i la implicació social són presents en la gestió de la companyia.