Innovació

Segurament, l'aposta contínua de KH Lloreda per la innovació és el que li ha aportat el valor diferencial durant els últims anys.

Parlar d'innovació no és solament parlar de productes diferencials i amb valor afegit per al consumidor, sinó també una manera global de gestionar, entendre i, sobretot, viure l'empresa.

Entenem la innovació com un element dinamitzador i potenciador de les nostres competències i que pot i ha de ser present en totes les àrees de la companyia.

L'última iniciativa per fomentar la innovació en l'organització són els Innova's, unes sessions de grup en què dues persones formades en tècniques creatives fan servir diversos mètodes creatius perquè un grup mixt de col·laboradors trobin solucions innovadores a diverses necessitats de l'empresa i les abordin des d'un nou punt de vista, però són moltes les iniciatives que s'han dut a terme en aquesta àrea.