Compromís ambiental

Entenem que formem part del nostre entorn i que la nostra activitat, com qualsevol activitat industrial, genera un impacte en el medi ambient.

Per aquest motiu treballem amb el ferm compromís de minimitzar aquest impacte tant des de la nostra activitat industrial i econòmica com des dels nostres productes.

Amb aquesta voluntat i compromís, hem anat implantant mesures per millorar l'impacte ambiental de la nostra activitat i, molt especialment, millores en els nostres productes.

Per això, a KH Lloreda:

  • No generem aigües residuals. Són poques les empreses de neteja que no tenen una depuradora per tractar les seves aigües residuals. A KH Lloreda reutilitzem les aigües de neteja de les nostres línies d'envasament per a fabricacions futures, i d'aquesta manera evitem l'abocament d'aigües amb les restes dels productes.
  • Disposem de formats de recanvi. La majoria dels nostres productes es fan servir en format polvoritzador, perquè sigui més còmode de fer servir i aplicar, però de la majoria en comercialitzem la versió en format recanvi, que permet als consumidors reutilitzar-ne el polvoritzador. Aquest format suposa un estalvi econòmic però també ambiental, ja que minimitza l'ús de materials plàstics.
  • Reutilitzem. Els envasos arriben a les nostres instal·lacions en caixes de cartró. Aquestes caixes es retornen als nostres proveïdors perquè les reutilitzin i així allargar-ne la vida útil.
  • Reciclem. Disposem d'un sistema de recollida selectiva dels nostres residus d'envasos i embalatges per reciclar-los posteriorment i estem adherits al sistema de recollida selectiva d'ECOEMBES, pensat per a la recollida selectiva i recuperació de residus d'envasos per al tractament i reciclatge posterior d'aquests envasos.
  • Reduïm els nostres envasos. El nostre departament de Packaging treballa per reduir la quantitat de materials que generen els nostres envasos i embalatges. Així, optimitzem el consum de matèries i en minimitzem l'impacte ambiental.
  • Desenvolupem productes respectuosos amb el medi ambient. El nostre departament d'R+D treballa per desenvolupar productes que satisfacin les expectatives dels nostres consumidors però que al mateix temps, sense alterar-ne l'eficàcia, estiguin formulats amb matèries el més respectuoses possibles amb el medi ambient. Com a fruit d'aquest esforç, KH Lloreda va aconseguir el 2003 la primera etiqueta ecològica concedida a Espanya per a un producte desgreixador, KH-7 Quitagrasas, i sis productes més, en els diferents formats, la van aconseguir posteriorment.